AJB in Corona-tijd

Onze samenleving is overvallen door de komst van het Corona virus en ook ons programma is hierdoor natuurlijk hard geraakt. Als gevolg van het virus hebben de scholen en de sportverenigingen hun deuren moeten sluiten. Hiermee zijn wij de middelen kwijtgeraakt die juist zo belangrijk zijn om structuur te kunnen bieden aan onze kwetsbare deelnemers. Ondanks het virus zijn wij toch doorgegaan met het programma. Onze creativiteit is hierbij aangesproken, maar we zijn die uitdaging ten volste aangegaan. 

Ondanks dat sport voor ons een belangrijk middel is en blijft, is het persoonlijke contact ook erg belangrijk. Onze hoofdtrainers, die met de deelnemers in contact staan via diverse individuele en groeps-apps, hebben deze communicatielijnen gebruikt om op de eerste plaats contactmomenten te blijven hebben. Ook is video-bellen hieraan toegevoegd. In het verlengde van dit contact hebben we de trainers ook langs laten gaan (met inachtneming van de richtlijnen natuurlijk) bij de deelnemers thuis of voor een wandeling. Hiermee bleek al snel dat wij ook meer contact kregen met de ouder(s)/verzorger(s). 

Ouderbetrokkenheid

Het contact met de ouders is absoluut van grote waarde en heeft zichtbaar een bijdrage geleverd aan een betere band tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind tijdens deze andere tijden. De hoofdtrainers merken dat de ouder(s)/verzorger(s) en AJB deelnemers hierdoor steeds gemotiveerder en actiever worden. Gevolg is dat de sturing vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en hoofdtrainers beter geaccepteerd wordt door de deelnemers. Zij voelen zich meer gehoord en gesteund en delen hierdoor meer zaken met de hoofdtrainer over de thuis- en gezinssituatie.

Naast de fundering die wij leggen - met ons programma, de communicatie tussen de hoofdtrainer en de school - is de driehoek door het contact met de ouders compleet. De driehoek is gevormd, de deelnemer staat centraal en wordt gewaarborgd vanuit meerdere hoeken. Door intensiever contact is eerder inzichtelijk waar behoeftes liggen in de ondersteuning, zowel bij deelnemer thuis als op zijn/haar school. Ondersteuning wordt geleverd in het aanbrengen van structuur in het leven van de deelnemer, maar nu ook bij ouder(s)/verzorger(s).

Begeleiding en structuur

Structuur aanbrengen is een breed begrip, het betekende bijvoorbeeld in het begin van de quarantaine-periode ook het wakkerbellen van deelnemers. Hierdoor kwam het besef dat het geen vakantie was, maar dat er opdrachten opgehaald, gemaakt en ingeleverd dienden te worden. Wij nemen hierbij steeds vaker de rol als verlengstuk van de school op ons. Ook groeit het besef bij de deelnemers zelf dat zij ook huishoudelijke taken kunnen uitvoeren en leren ze bijvoorbeeld over het oplossen van geschillen tussen/met familieleden. 

De hoofdtrainer wordt nu nog meer als vertrouwenspersoon gezien en ook als zodanig geraadpleegd. Vooral in begin zijn de hoofdtrainers hierdoor dagelijks ingezet en bereikbaar geweest. Er wordt tegenwoordig door veel hoofdtrainers een schema gehanteerd voor 1 op 1 contactmomenten en we merken ook dat de deelnemers zelf ook zelfstandiger worden: er is weer ritme in hun leven.

Ook de onderlinge contactmomenten tussen de AJB deelnemers zijn frequenter en intensiever. Men leert samenwerken, doordat de hoofdtrainers groepjes deelnemers een opdracht geeft die zij samen dienen uit te voeren. De uitkomsten worden vervolgens met andere groepjes gedeeld, vergeleken en besproken. AJB deelnemers gaan nu ook zelf opdrachten bedenken en dagen daarmee de andere groepjes uit. Zo vinden we competitieve vormen waardoor ze toch actief blijven.

Door versoepeling van de maatregelen zijn we gelukkig weer gestart met het sporten op velden en aangewezen locaties. Dit in nauwe samenwerking met de verenigingen en gemeenten, om volgens alle richtlijnen te kunnen acteren en te zorgen dat dit ook gewaarborgd blijft. Stap voor stap hopen we zo weer richting een meer genormaliseerde samenleving te gaan, maar net als ieder ander zullen wij ook de toekomst moeten afwachten. 

Operationeel gezien zullen wij erop toezien dat we alles aangrijpen om op een degelijke wijze invulling te blijven geven aan ons programma. We stellen alles ten dienste van onze kwetsbare jongeren en blijven helpen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Samen komen we er wel!

Deel via social media

Steun alleen jij bepaalt wie je bent of wordt partner in de uitvoering

Alle hulp is meer dan welkom. Dus wilt u ons steunen of wilt uw vereniging, school of gemeente meedoen? Neem dan contact met ons op. Wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk dan hier onze vacatures.