Alleen jij bepaalt wie je bent

Sporten. Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst.

kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee bieden we hulp bij het maken van de juiste keuzes en bieden we steun bij de weg naar volwassenheid.

Het Succes

De facts

20.000
Deelnemers
43
Verenigingen
22
Gemeenten

Toekomst

Wij streven naar een instroom van 1000 jongeren per jaar in 2020. Om dit te kunnen realiseren, hebben het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Vereniging Sport en Gemeenten en een aantal ministeries in september 2014 het Actieplan Alleen jij bepaalt wie je bent ondertekend. Het doel van dit plan is om het draagvlak voor deze interventie te bevorderen en te borgen. Op dit moment zijn we druk bezig om dit actieplan uit te werken. Het afgelopen seizoen hebben er ruim 600 jongeren deelgenomen aan de interventie.

Ondertussen is alle hulp meer dan welkom. Dus wilt u ons steunen? Neem even contact met ons op. Wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk dan hier onze vacatures.

Ons Doel

"Met sporten een fundament leggen voor een mooie toekomst"

Sportvereniging

Instroom van nieuwe leden, een effectief maatschappelijk project en de kans om de trainersstaf verder te professionaliseren door cursussen.

Buurt

Minder overlast van rondhangende jongeren in de wijk. Een vergelijkbaar project in de UK zorgde voor 20% minder vandalisme en 28% minder geweld in de wijk waar de jongeren wonen.

Jongeren

Meer structuur, een goede vrijetijdsbesteding, kameraadschap, een positief netwerk en ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes in het leven.

Onderwijs

Aanbod van een unieke combinatie van sport en gedragsontwikkeling. Deelnemers zijn gedisciplineerder en vertonen beter gedrag. De sfeer op school verbetert en betere prestaties van de jongeren liggen binnen handbereik.

Onze ambassadeurs

"De weg naar de top zit vol levenslessen. Die geef ik graag door aan de deelnemers."

Waarom het werkt...

In zeven seizoenen namen al ruim 4000 jongeren deel aan de interventie, bij 46 sportverenigingen, in 24 gemeenten. Waarom werkt Alleen jij bepaalt wie je bent zo goed?

In april 2017 is AJB officieel erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve interventie. De volledige interventiebeschrijving kunt u hier lezen.

Gedragsverandering

De interventie is bewezen effectief. Gedragsproblemen nemen af en deelnemers hebben minder delinquente vrienden. Daarnaast heeft AJB een positief effect op het prosociaal gedrag en hun omgang met autoriteit. Lees ook de studie (pdf) van de Universiteit van Amsterdam, naar de effectiviteit van Alleen jij bepaalt wie je bent.

Interventieduur

Het is een langdurig traject (minimaal 1 jaar) waarin deelnemers professioneel begeleid worden door hun rolmodel (de trainer) en kennis maken met een nieuw sociaal netwerk. Met als doel in te stromen in de sportvereniging.

Volledige vergoeding

De financiële drempel wordt weggenomen. De trainers, materialen, tenues en het lidmaatschap worden volledig vergoed. Mede dankzij het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld.

Steun 'alleen jij bepaalt wie je bent', wordt sponsor of één van onze nieuwe deelnemers

Ondertussen is alle hulp meer dan welkom. Dus wilt u ons steunen of uw sportvereniging ook aanmelden? Neem contact met ons op. Wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk dan hier onze vacatures.