Alleen jij bepaalt wie je bent

Sporten. Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst.

kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee bieden we hulp bij het maken van de juiste keuzes en bieden we steun bij de weg naar volwassenheid.

De cijfers

4.000
Deelnemers
43
Verenigingen
21
Gemeenten

Toekomst

Wij streven naar een instroom van 1000 jongeren per jaar in 2020. Om dit te kunnen realiseren, hebben het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Vereniging Sport en Gemeenten en een aantal ministeries in september 2014 het Actieplan Alleen jij bepaalt wie je bent ondertekend. Het doel van dit plan is om het draagvlak voor deze interventie te bevorderen en te borgen. Op dit moment zijn we druk bezig om dit actieplan uit te werken. Het afgelopen seizoen hebben er ruim 600 jongeren deelgenomen aan de interventie.

Ondertussen is alle hulp meer dan welkom. Dus wilt u ons steunen? Neem even contact met ons op. Wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk dan hier onze vacatures.

Ons Doel

"Met sporten een fundament leggen voor een mooie toekomst"

Sportvereniging

Instroom van nieuwe leden, een effectief maatschappelijk project en de kans om de trainersstaf verder te professionaliseren door cursussen.

Buurt

Minder overlast van rondhangende jongeren in de wijk. Een vergelijkbaar project in de UK zorgde voor 20% minder vandalisme en 28% minder geweld in de wijk waar de jongeren wonen.

Jongeren

Meer structuur, een goede vrijetijdsbesteding, kameraadschap, een positief netwerk en ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes in het leven.

Onderwijs

Aanbod van een unieke combinatie van sport en gedragsontwikkeling. Deelnemers zijn gedisciplineerder en vertonen beter gedrag. De sfeer op school verbetert en betere prestaties van de jongeren liggen binnen handbereik.

Onze ambassadeurs

"De weg naar de top zit vol levenslessen. Die geef ik graag door aan de deelnemers."

Waarom het werkt

Gedragsverandering

De interventie is bewezen effectief. Gedragsproblemen nemen af en deelnemers hebben minder delinquente vrienden. Daarnaast heeft AJB een positief effect op het prosociaal gedrag en hun omgang met autoriteit. Deelnemers komen tot drie keer minder in aanraking met de politie als verdachte en worden tot drie keer minder veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. Lees ook de studie van de Universiteit van Amsterdam over de effectiviteit van Alleen jij bepaalt.

Interventieduur

Deelnemers worden minimaal twee jaar professioneel begeleid door hun rolmodel (de hoofdtrainer) en werken aan persoonlijke doelstellingen die zijn opgesteld. Door deze langdurige deelname krijgen de jongeren de tijd om te wennen aan de nieuwe sociale structuur om uiteindelijk te kunnen instromen binnen de vereniging in een regulier team.

Volledige vergoeding

Mogelijke financiële drempels worden weggenomen. De trainers, materialen, tenues en het lidmaatschap worden volledig vergoed. Mede dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.

In maart 2019 is Alleen jij bepaalt erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve justitiële interventie. Alleen jij bepaalt is in Nederland de enige effectieve preventieve gedragsinterventie die zich ten doel stelt om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen. De volledige interventiebeschrijving kunt u hier lezen.

Steun alleen jij bepaalt wie je bent of wordt partner in de uitvoering

Ondertussen is alle hulp meer dan welkom. Dus wilt u ons steunen of wilt uw vereniging, school of gemeente meedoen? Neem dan contact met ons op. Wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk dan hier onze vacatures.